Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kolejny świetny wynik Gminy Jabłonna

Aktualności

Kolejny świetny wynik Gminy Jabłonna

Kolejny świetny wynik Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.02.2019 Gmina Jabłonna zajęła 326 miejsce wśród 2478 gmin i miast w Polsce i 5 miejsce w powiecie lubelskim w rankingu wartości projektów unijnych realizowanych na terenie danej gminy w perspektywie finansowej 2014-2020. Ranking opracowany został na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wartośc projektów realizowanych na terenie Gminy Jabłonna w 2018 roku - 93 688 802,00 zł. 

W kwotę dla Gminy Jabłonna wliczone zostały m.in. projekty dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich 835 i 836.

Dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Zliczono też przedsięwzięcia prowadzone na terenie danej gminy przez inne samorządy, np. powiaty czy województwa. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Łącznie zestawienie dotyczące perspektywy unijnej 2014-2020 i obejmuje wszystkie 2478 samorządy.

Powiat Lubelski:

Miejsce
w rankingu

Gmina Wartośc realizowanych projektów
180 Głusk 150 030 151,00 zł
220 Niedrzwica Duża 128 538 484,00 zł
233 Niemce 122 628 343,00 zł
318 Jastków 95 478 626,00 zł
326 Jabłonna 93 688 802,00 zł
369 Wólka 83 793 675,00 zł
483 Konopnica 62 051 883,00 zł
699 Strzyżewice 41 958 097,00 zł
798 Krzczonów 36 160 397,00 zł
867 Wysokie 31 843 185,00 zł
1066 Bychawa 23 651 971,00 zł
1293 Zakrzew 15 696 861,00 zł
1298 Garbów 15 593 142,00 zł
1367 Wojciechów 14 092 514,00 zł
1491 Bełżyce 11 611 288,00 zł
2352 Borzechów 1 707 017,00 zł

 

Informacja na podstawie www.samorzad.pap.pl oraz www.europarlament.pap.pl