Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kolejne umowy na dofinansowanie...

Aktualności

Kolejne umowy na dofinansowanie podpisane

Kolejne umowy na dofinansowanie podpisane

Opublikowano: 20.02.2019 31 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Jabłonna oraz Skarbnik Gminy Jabłonna podpisały umowy na dofinansowanie dwóch kolejnych projektów dotyczących oznakowania miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo oraz renowacji zabytków.

Umowy podpisane zostały pomiędzy Gminą Jabłonna i grantodawcą - Lokalną Grupą Działania "Kraina wokół Lublina". 

W ramach grantu "Renowacja zabytków" Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania "Pielęgnacja drzewostanu alei jesionowej w m. Jabłonna-Majątek". Całkowita wartość zadania - 24 000,00 zł.

W ramach grantu "Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo" Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania "Gminna Jabłonna - atrakcyjna przyrodniczo, kulturowo i historycznie". Całkowita wartośc zadania -  25 410,00 zł.