Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje z organizacjami...

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu Opieki nad Zwierzętami na 2019 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu Opieki nad Zwierzętami na 2019 rok

Opublikowano: 01.03.2019 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że w dniach 1 marca - 8 marca 2019 r. prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna na 2019 rok.

Formą konsultacji jest:
- złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały;
- złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.jakubusek@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI NA 2019 ROK

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych