Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje z organizacjami...

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu Opieki nad Zwierzętami na 2019 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu Opieki nad Zwierzętami na 2019 rok

Opublikowano: 01.03.2019 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że w dniach 1 marca - 8 marca 2019 r. prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna na 2019 rok.

Formą konsultacji jest:
- złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały;
- złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.jakubusek@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI NA 2019 ROK