Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwestycje w gminie Jabłonna w 2019...

Aktualności

Inwestycje w gminie Jabłonna w 2019 roku, cz. I

Inwestycje w gminie Jabłonna w 2019 roku, cz. I

Opublikowano: 15.03.2019 Dobra pogoda sprawia, że procesy inwestycyjne na terenie naszej gminy postępują cały czas.
Podobnie jak w roku ubiegłym łączna kwota na inwestycje wynosi ponad 14,2mln zł - duża cześć pochodzi ze dotacji z Unii Europejskiej oraz środków rządowych. Obecnie na terenie naszej gminy realizujemy 18 projektów w udziałem środków zewnętrznych.
 
W załączeniu przedstawiamy zdjęcia z kilku obecnie prowadzonych inwestycji: budowa placu targowego wraz z drogą dojazdową, przebudowa remizy OSP na cele społeczne - te działania otrzymały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, budowa kompleksu boisk sportowych w Czerniejowie realizowana jest przy udziale środków z PROW (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego), a Otwarta Strefa Aktywności w Tuszowie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Coraz bardziej zaawansowane prace prowadzone są w nowym budynku Urzędu Gminy - obecnie trwa stawianie ścianek działowych, montaż hydrauliki i elektryki oraz początek prac przy elewacji budynku.

Kolejne inwestycje przed nami, m.in. termomodernizacja szkół, budowa klubu dziecięcego, budowy i remonty dróg, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz budowa sieci wodociągowej.