Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja Państwowego Powiatowego...

Aktualności

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Opublikowano: 01.03.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, w związku z prowadzonym rejestrem produkcji pierwotnej oraz jego aktualizacją.
Szanowni Państwo,
 
       W dniu 11.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 Nr 21, poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych  do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych). Podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie powinien dokonać wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
         W tym celu należy złożyć uzupełniony wniosek (załącznik do pisma) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin w terminie  co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek powinien uwzględniać rodzaj i powierzchnię gospodarstwa, w tym powierzchnię i rodzaj poszczególnych upraw.
 
        Do wniosku, w przypadku prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym gospodarstwa), w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny, wydawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe ARiMR w Lublinie – tylko w przypadku prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Komplet dokumentów należy dostarczyć lub przesłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na adres wskazany powyżej.
 
Niedopełnienie w/w obowiązków stanowi naruszenie przepisu prawa, w szczególności art. 103 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, zgodnie z którym „Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu, w trybie i na zasadach określonych w art. 6 Rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz art. 63 w/w ustawypodlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł.