Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja MKiDN w sprawie programu...

Aktualności

Informacja MKiDN w sprawie programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

Informacja MKiDN w sprawie programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

Opublikowano: 25.03.2019 W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" zamieszczamy informację o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. go tego programu.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje  kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym.


Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod podanym linkiem.