Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zmianie wysokości...

Aktualności

Informacja o zmianie wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: 24.04.2019 Od 1 maja 2019 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki przyjęte zostały uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ich wysokość uzależniona jest od znacznego wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wysypiskach śmieci, do których przewożone są odpady z naszych gospodarstw domowych.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 maja 2019r.:

1) Nieruchomości na których zamieszkuje 1 osoba:

Za odpady zbierane selektywnie – 8 zł/miesiąc

Za odpady zbierane nieselektywnie – 16 zł/miesiąc

2)Nieruchomości na których zamieszkuje 2 osoby:

Za odpady zbierane selektywnie – 16 zł/miesiąc

Za odpady zbierane nieselektywnie – 32 zł/miesiąc

3) Nieruchomości na których zamieszkuje od 3 do 5 osób:

Za odpady zbierane selektywnie – 28 zł/miesiąc

Za odpady zbierane nieselektywnie – 56 zł/miesiąc

4) Nieruchomości na których zamieszkuje 6 i więcej osób:

Za odpady zbierane selektywnie – 40 zł/miesiąc

Za odpady zbierane nieselektywnie – 80zł/miesiąc

Miesięczna opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie  do ostatniego dnia miesiąca.

Uwaga !! W związku ze zmianą stawki opłaty:

każdy właściciel nieruchomość zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele  nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany stawki opłaty nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć jeśli nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od daty zaistniałej zmiany.

 

Opłatę należy bez dodatkowego wezwania wnosić na indywidualny rachunek bankowy.

 

Nowe dowody wpłat wraz z zawiadomieniami dostarczane będą do Państwa przez sołtysów, a także pocztą. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru dowodów wpłat w Urzędzie Gminy Jabłonna u pani Magdaleny Maj (w budynku weterynarii).
 
Firmą odbierającą odpady komunalne przez kolejne dwa lata będzie w dalszym ciągu firma EkoMega. W miesiącu czerwcu firma EkoMega dostarczać będzie do Państwa nowe harmonogramy odbioru śmieci, które obowiązywać będą od lipca 2019 r.