Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 21.05.2019 Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Tuszów, Wierciszów,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
   z dotychczasowym Dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  3. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
   w miejscowości Tuszów,
  4. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna,
  5. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik