Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wakacje z KRUS

Aktualności

Wakacje z KRUS

Wakacje z KRUS

Opublikowano: 05.06.2019 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina otrzymało środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Dla dzieci z terenu Gminy Jabłonna mamy 30 miejsc na wyjazd do Darłowa.
Miejsce wypoczynku: Darłowo, 12-22 lipca 2019 r.
 
Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł pokryta z opłat wnoszonych przez rodziców.

Organizator zapewnia kompleksowe zorganizowanie kolonii (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat),
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem wypoczynku).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

Istnieje również możliwość wyjazdu dzieci nieubezpieczonych w KRUS, za pełną odpłatnością: 1150 zł.

Zgłoszenia na kolonie należy dokonać do piątku 14 czerwca do godziny 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, tel. 81 561 00 50.

Program wypoczynku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [357.77 KB]

Karta kwalifikacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [341.99 KB]

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [105.83 KB]

Informacja dla rodziców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [182.91 KB]

Powrót