Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności XII Gminny Dzień Strażaka w Czerniejowie

Aktualności

XII Gminny Dzień Strażaka w Czerniejowie

XII Gminny Dzień Strażaka w Czerniejowie

Opublikowano: 11.06.2019 8 czerwca 2019 r. w Czerniejowie odbyło się święto strażackie - XII Gminny Dzień Strażaka Gminy Jabłonna. Wzięły w niej udział jednostki z terenu naszej gminy: OSP Czerniejów, OSP Chmiel, OSP Jabłonna, OSP Piotrków, OSP Skrzynice, OSP Tuszów.

Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, radni, sołtysi, kierownictwo Urzędu i dyrektorzy samorządowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, Panie z KGW w Czerniejowie i mieszkańcy.

Mszę Św. odprawił ks. Hubert Czarnecki – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Czerniejowie.

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz kolumny uczestników od kościoła parafialnego na plac przed remizą OSP w Czerniejowie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Uroczysty raport złożony został przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego OSP d-ha Bolesława Skalskiego.

Podczas uroczystości zostali odznaczeni następujący strażacy: 

Uchwałą  Nr  2/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie nadało srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa druhom OSP w Czerniejowie:
1. Druhowi Witoldowi Wójcik
2. Druhowi Markowi Bryda

Uchwałą  Nr  2/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie nadało brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” Druhowi Leszkowi Małocha z OSP w Czerniejowie.

Uchwałą  Nr 01/19 z  dnia 11.01.2019 r. Prezydium ZOP ZOSP RP w Lublinie nadało odznakę „Wzorowy Strażak”  druhom OSP w Czerniejowie:
- Dudziak Robert,
- Kowalski Andrzej,
- Szymula Tomasz,
- Warda Radosław.

Uchwałą  Nr 1/2019  z dnia 16 kwietnia 2019 r.  Prezydium ZOG ZOSP RP w Jabłonnie nadało odznaki Lecia n/w druhom OSP w Czerniejowie:

Za wysługę lat „30” - Nieznaj Stanisław,

Za wysługę lat „25” - Wójcik Witold,

Za wysługę lat „20” - Bryda Marek,

Za wysługę lat „15” - Rudzki Mirosław, Rudzki Sławomir, Sobczak Artur,

Za wysługę lat „10” - Małocha Leszek, Sieńczyk Piotr,

Za wysługę lat „5” - Dudziak Robert, Warda Radosław, Kowalski Andrzej, Szymula Tomasz.

Bardzo serdecznie chcemy podziękować za organizację tego święta przede wszystkim druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejowie. Dziękujemy władzom samorządowym Gminy Jabłonna na ręce Marcina Pastuszaka – Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna. Dziękujemy Paniom z KGW w Czerniejowie, dziękujemy Zarządowi Gminnemu Związku OSP RP w Jabłonnie, Komendantowi Gminnemu OSP, Panu Markowi Bryda, który poprowadził uroczystość; składamy serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Hubertowi Czarneckiego za odprawienia Mszy Świętej, a także Orkiestrze Dętej Gminy Głusk za oprawę muzyczną tego wydarzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejowie

 

Autor zdjęć: Natalia Dudziak