Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Komunikat dla użytkowników instalacji...

Aktualności

Komunikat dla użytkowników instalacji solarnych

Komunikat dla użytkowników instalacji solarnych

Opublikowano: 12.06.2019 W związku z trwającym okresem silnego nasłonecznienia, sezonem urlopowym i możliwością wystąpienia burz podajemy informacje na temat użytkowania instalacji solarnych.
  • w okresie letnim i występującymi wysokimi temperaturami powietrza istnieje konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych. W okresie letnim przy braku odbioru ciepła temperatura w kolektorze może przekraczać 200 °C. W takiej sytuacji cała woda z kolektora oraz przewodów rurowych będących w najbliższym sąsiedztwie urządzenia może nagrzać się do ponad 100 °C. W związku z tym użytkownicy muszą zapewnić odbiór ciepłej wody
  • przed wyjazdem na urlop  lub nieobecności w domu powyżej dwóch dni włącz  funkcje  urlopową (nocne wychładzanie) – co zapobiegnie jej uszkodzeniom w przypadku braku  rozbioru ciepłej wody w okresie silnego  nasłonecznienia  (w domu nie ma nikogo )  
  • brak odbioru ciepłej wody w dni słoneczne powoduje przegrzanie układu solarnego co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm), wyłączenie się pompy układu solarnego w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol), wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu, wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.
  • zestawy solarne zostały zaprojektowane i dobrane wg. deklaracji ilości mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach a co za tym idzie pod kątem średniego zużycia ciepłej wody na mieszkańca, która wynosi 45 – 50 litrów na osobę dziennie.
  • w instalacjach, które nie są wyposażone w układ zasilania awaryjnego lub w przypadkach wyłączenia energii elektrycznej powyżej pięciu godzin wskazane jest przykrycie kolektorów plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię absorbera od promieni słonecznych.
  • zalecamy wyłączenie zasilania stacji pompowej podczas burzy (wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego) w  związku z możliwością powstania przepięć  w sieci elektrycznej podczas burzy które mogą doprowadzić do  uszkodzenia sterownika   Po ustaniu burzy i włączeniu zasilania instalacja  powróci do normalnej pracy. Naprawa uszkodzeń   instalacji w wyniku wyładowań  atmosferycznych nie są objęte  gwarancją, uszkodzenia  mogą być usuwane  w ramach polisy ubezpieczeniowej
  • instalacja  posiada możliwość  regulacji  temperatury wody wypływającej z zbiornika poprzez zawór antypoparzeniowy 
  • należy  na bieżąco kontrolować  pracę instalacji   solarnej i  zapoznać  się z instrukcją obsługi sterownika solarnego.

Informujemy, że jeśli instalacja nie będzie jej obsługiwana zgodnie z instrukcją, użytkownik poniesie koszty naprawy serwisowej urządzeń solarnych, które zostały uszkodzone w wyniku przegrzania instalacji.