Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwentaryzacja wyrobów zawierających...

Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna

Opublikowano: 16.07.2019 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jabłonna na lata 2019-2032" od dnia 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Jabłonna przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Jabłonna.

Mieszkańców Gminy Jabłonna, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielają niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych