Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwentaryzacja wyrobów zawierających...

Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna

Opublikowano: 16.07.2019 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jabłonna na lata 2019-2032" od dnia 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Jabłonna przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Jabłonna.

Mieszkańców Gminy Jabłonna, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielają niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.