Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Dofinansowanie dla Gminy Jabłonna na...

Aktualności

Dofinansowanie dla Gminy Jabłonna na modernizację ujęć i sieci wodociągowej

Dofinansowanie dla Gminy Jabłonna na modernizację ujęć i sieci wodociągowej

Opublikowano: 21.06.2019 Projekt Gminy Jabłonna dotyczący przebudowy sieci wodociągowej w Piotrkowie oraz modernizacji ujęć wody znalazł się na liście ocenionych projektów, które wybrane zostały do dofinansowania w ramach RPO WL działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt spełnił krteria wyboru projektów oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 Osi Priorytetowej 6 Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2020.

Wartość projektu: 3 253 019,00 zł,
Kwota dofinansowania: 2 267 094,42 zł.