Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zasady przyjmowania wniosków przez...

Aktualności

Zasady przyjmowania wniosków przez GOPS na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Zasady przyjmowania wniosków przez GOPS na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Opublikowano: 21.06.2019 17 maja 2019 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18.roku życia bez względu na dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowymi zasadami, na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, wniosek powinien być złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.  

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). 

Od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalania alimentów na dziecko od drugiego rodzica – w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie ma wpływu na wypłatę świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, jak również wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego, świadczenia Dobry Start 300+ i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać:

drogą elektroniczną od 1 lipca (odpowiednio poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal  Emp@tia  lub portal PUE ZUS), 

od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie).

Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki, środy i czwartki od godz.8.00 do 15.00 we wtorki od 8.00 do 17.00.

W piątki wnioski nie będą przyjmowane z uwagi na konieczność ich rozpatrzenia. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 81-56-100-50.

Uwaga!  Należy pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli wypłata świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko ma być przyznana z wyrównaniem od lipca br.