Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Podpisana umowa na modernizację ujęć...

Aktualności

Podpisana umowa na modernizację ujęć wody i sieci wodociągowej

Podpisana umowa na modernizację ujęć wody i sieci wodociągowej

Opublikowano: 24.07.2019 W dniu 22 lipca 2019 r. Zastępca Wójta Gminy Jabłonna - Pan Marcin Pastuszak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jabłonna - Jolanty Góry podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowa na realizację projektu „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęć wodociągowych na terenie gminy Jabłonna".

W ramach projektu zaplanowane zostały remonty i modernizacja ujęć wody w Jabłonnie, Chmielu i Piotrkowie oraz wymiana rur azbestowych w Piotrkowie.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2020.

Wartość projektu: 3 253 019,00 zł,
Kwota dofinansowania: 2 267 094,42 zł.