Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Program "Czyste powietrze" w Gminie...

Aktualności

Program "Czyste powietrze" w Gminie Jabłonna

Program "Czyste powietrze" w Gminie Jabłonna

Opublikowano: 24.07.2019 Już od jesieni mieszkańcy Gminy Jabłonna będą mogli składać wnioski w ramach programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Jabłonna bez konieczności jeżdżenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisał z WFOŚiGW w Lublinie Zastępca Wójta Gminy Jabłonna Pan Marcin Pastuszak.
W ramach podpisanego porozumienia pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna udzielać będą porad mieszkańcom Gminy w zakresie aplikowania o środki z programu "Czyste Powietrze" oraz przyjmować będą wnioski o udzielenie dofinansowania.
 
W chwili obecnej trwają szkolenia dla pracowników oraz prace związane z przygotowaniem do wdrażania programu na poziomie gminy.
 
O rozpoczęciu działań w tym zakresie ze strony Urzędu Gminy Jabłonna będziemy informowac na bieżąco.
 
Do czasu uruchmienia działań udzielanie bieżących informacji na temat programu "Czyste Powietrze" oraz składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie.