Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zakończenie budowy drogi w...

Aktualności

Zakończenie budowy drogi w miejscowości Wolnica

Zakończenie budowy drogi w miejscowości Wolnica

Opublikowano: 30.07.2019 W dniu 30 lipca 2019 r. Zastępca Wójta Gminy Jabłonna - Marcin Pastuszak, odebrał i przekazał do użytkowania przebudowaną drogę gminną nr 107189L w m. Wolnica o długości 1 800 m.

Inwestycja zrealizowana została przez Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o. Inwestycja swoim zakresem objęła wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 3,5 mb, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb, wykonanie mijanek o szerokości 5,0 mb oraz wykonanie peronów przystankowych oraz chodników na odcinku około 100m.

Na realizację zadania Gmina Jabłonna pozyskała 50% dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu  wyniosła  1 124 081,08 zł.

Przebudowana droga umożliwi mieszkańcom miejscowości Wolnica bezpieczny dojazd do drogi wojewódzkiej nr 836,  zwiększając tym samym sieć dróg o nawierzchni asfaltowej  na terenie gminy Jabłonna i przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia komunikacji na terenie gminy Jabłonna.