Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gmina Jabłonna z dofinansowaniem na...

Aktualności

Gmina Jabłonna z dofinansowaniem na remont ujęć wody

Gmina Jabłonna z dofinansowaniem na remont ujęć wody

Opublikowano: 09.08.2019 9 sierpnia 2019 r. Marcin Pastuszak - Zastępca Wójta Gminy Jabłonna odebrał z rąk Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego umowę na modernizację ujęć wody na terenie Gminy Jabłonna oraz wymianę rur azbestowych w Piotrkowie.

Spośród Gmin oraz przedsiębiorstw, które złożyły wnioski w konkursie, dofinansowanie otrzymało tylko 38 projektów, w tym projekt Gminy Jabłonna.

Projekt dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa,.

Głównym celem projektu jest remont  i modernizacja ujęć wody w Jabłonnie, Chmielu i Piotrkowie oraz wymiana rur azbestowych w Piotrkowie.


Całkowita wartość projektu wynosi 3 253 019,00 zł,

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 2 267 094,42 zł.

Zakończenie realizacji projektu grudzień 2020 r.