Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 20.08.2019 Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 16:30 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
   i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłonna”,
  2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Jabłonna,
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Jabłonna,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
   z dotychczasowym Dzierżawcą,
  5. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,
  6. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
   o kandydacie na ławnika,
  7. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019,
  8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
E-urząd
Ręce na tablecie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko