Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Fundusz sołecki na 2020 rok -...

Aktualności

Fundusz sołecki na 2020 rok - HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Fundusz sołecki na 2020 rok - HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Opublikowano: 02.09.2019 We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Jabłonna odbędą się zebrania wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim: wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.