Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rekordowe wsparcie dla Gminy Jabłonna...

Aktualności

Rekordowe wsparcie dla Gminy Jabłonna na inwestycje drogowe

Rekordowe wsparcie dla Gminy Jabłonna na inwestycje drogowe

Opublikowano: 03.09.2019 Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie na modernizację dwóch dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymane 70% dofinansowanie w wysokości ponad 3,7 mln to rekordowe wsparcie finansowe jakie Gmina Jabłonna kiedykolwiek otrzymała na inwestycje drogowe i jedno z największych jakie otrzymały gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach pierwszej edycji Funduszu Dróg Samorządowych  w 2019 r. Gmina Jabłonna złożyła dwa wnioski o dofinansowanie poniższych inwestycji:

  1. Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 107159 L w miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi – gmina Jabłonna (tzw. Zapłocie)
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 107162 L o dł. 950 m w Skrzynice–Kolonia – gmina Jabłonna”
Zgodnie z listą zadań zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów obydwa złożone wnioski znalazły się na liście zadań rekomendowanych do wykonania.

W najbliższym czasie wszczęte zostaną procedury przetargowe służące wyłonieniu wykonawców obu zadań inwestycyjnych. Prace na drogach rozpoczną się zaraz po wyborze najkorzystniejszych ofert i zawarciu stosownych umów.

Pozyskanie  funduszy ze źródeł pozabudżetowych (krajowych i unijnych) jest podstawową szansą na inwestowanie w rozwój naszej gminy i stanowi ogromne wsparcie dla naszego budżetu. Dlatego też, nasza gmina systematycznie aplikuje o dodatkowe środki, składając wnioski, głównie o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Jak dotychczas udaje nam się to robić z sukcesem.

Dlatego też w następnych edycjach  programu Gmina Jabłonna  będzie przedkładać  kolejne wnioski o środki z Funduszu Dróg Samorządowych tak by poprzez modernizację sieci dróg gminnych poprawić bezpieczeństwo, mobilność oraz  standard życia mieszkańców .