Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyniki konsultacji z organizacjami...

Aktualności

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 16.10.2019 Na mocy Zarządzenia nr 165/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 października 2019 roku, w dniach 4 – 11 października 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Konsultacje miały formę: złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały, złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały, Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna:www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl. W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.