Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Końcowe prace przy budowie nowego...

Aktualności

Końcowe prace przy budowie nowego placu targowego

Końcowe prace przy budowie nowego placu targowego

Opublikowano: 28.10.2019 Trwają ostatnie prace związane z budową nowego placu targowego w Jabłonnie-Majątek wraz z drogą dojazdową.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację" realizowana przez Gminę Jabłonna w partnerstwie z 9 gminami należącymi do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nowy plac targowy posiadać będzie wydzielona miejsca przeznaczone pod sprzedaż z samochodów, jak również wiaty dla sprzedających. Dodatkowo wybudowany została budynek socjalny wraz z toaletą.

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL.