Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Modernizacji ewidencji gruntów i...

Aktualności

Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jabłonna

Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jabłonna

Opublikowano: 30.10.2019 Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat” Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jabłonna, powiat lubelski, na zlecenie Starosty Lubelskiego, przeprowadzi w dniach 27.11.2019-11.12.2019 czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zabudowanych bądź położonych w pasie zabudowy, dla których nie istnieją materiały PZGiK o odpowiedniej wiarygodności i jakości.

Właściciele i władający tymi działkami zostaną powiadomieni o godzinie i dacie rozpoczęcia czynności osobnym zawiadomieniem. Ustalenie przebiegu granic odbędzie się w sali po byłej poczcie w Piotrkowie Drugim, Piotrków Drugi 10,23-114 Jabłonna (obok Centrum Kultury Gminy Jabłonna). Udział w czynnościach nie jest obowiązkowy, lecz leży w interesie podmiotu. Nieusprawiedliwiony brak w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności łub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej, itp. - uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).

 

Szczegółowe informacje, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.46 MB]

Prezentacja na temat realizowanych działań, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.46 MB]