Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kochasz dzieci?! NIE PAL śmieci!

Aktualności

Kochasz dzieci?! NIE PAL śmieci!

Kochasz dzieci?! NIE PAL śmieci!

Opublikowano: 02.01.2020 Dopiero rozpoczął się sezon grzewczy a już Urząd Gminy Jabłonna otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń na temat palenia w piecach materiałami niedozwolonymi, tj. plastikami, płytami wiórowymi, laminowanymi i innymi tworzywami - przypominamy, że takie działanie jest niezgodne z prawem i grozi grzywną do 5.000zł.

Czego nie można spalać w piecu:

 • butelek plastikowych,
 • worków foliowych,
 • ubrań, szmat, obuwia,
 • zabawek,
 • gazet kolorowych,
 • zużytych pieluch jednorazowych.
 • płyt laminowanych,
 • płyt wiórowych,
 • ram okiennych drewnianych i plastikowych,
 • podkładów kolejowych,
 • mebli,
 • drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego,
 • opon,

Podczas spalania śmieci powstaje szkodliwy dym zawierający m.in.:

 • pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 • tlenek węgla (czad), który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego (osłabienie pamięci, utrata łaknienia, utrata czucia w palcach, senność w dzień i bezsenność w nocy, upośledzenie psychiczne)
 • tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
 • dioksyny i furany, które powodują choroby nowotworowe
 • dwutlenek siarki, który powoduje trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaśnych deszczy
 • chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny
 • cyjanowodór- tworzy z wodą kwas pruski

PAMIĘTAJCIE! Palenie śmieci grozi grzywną w wysokości do 5000 zł. Spalane śmieci zatruwają nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe.

Wrzucone do pieca butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne podczas powolnego spalania uwalniają niebezpieczne dla zdrowia związki w tym chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny – przyczynę kwaśnych deszczy.

Paląc śmieci w piecu niszczysz własne przewody kominowe, co może doprowadzić nawet do zaczadzenia.