Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyniki konsultacji Gminnego Programu...

Aktualności

Wyniki konsultacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok

Wyniki konsultacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok

Opublikowano: 02.12.2019 Na mocy Zarządzenia nr 185/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 listopada 2019 r., w dniach 21 listopada – 28 listopada 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.

Konsultacje miały formę:

  1. złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
  2. złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.

W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.