Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla rolników - usuwanie...

Aktualności

Informacja dla rolników - usuwanie folii rolniczych

Informacja dla rolników - usuwanie folii rolniczych

Opublikowano: 12.12.2019 Informuję, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Jabłonna zamierza przystąpić do ww. programu.

Rolnicy z terenu Gminy Jabłonna zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonna do dnia 13 grudnia 2019 r. wniosek o ilości odpadów zgromadzonych i przewidzianych do wytworzenia w gospodarstwie.

Ankiety należy składać w w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (budynek weterynarii).

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Jabłonna dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Jabłonna.

Wniosek dot. usuwania folii z gospodarstw rolnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.93 KB]