Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyjazd na ferie dla dzieci w ramach...

Aktualności

Wyjazd na ferie dla dzieci w ramach KRUS do Białego Dunajca

Wyjazd na ferie dla dzieci w ramach KRUS do Białego Dunajca

Opublikowano: 12.12.2019 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje zimowisko dla dzieci w Białym Dunajcu, których rodzice ubezpieczeni są w KRUS. Koszt 10-dniowego wyjazdu - 350,00 zł. Rekrutację prowadzi GOPS w Jabłonnie do poniedziałku 23 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat (urodzonych po 1 marca 2004 roku), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce w miejscowości Biały Dunajec, woj. małopolskie w terminie: 11.01.2020 - 20.01.2020

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Pozostała kwota - 350,00 zł pokrywana jest przez rodziców (opiekunów prawnych).

Stowarzyszenie zapewnia kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wyjątkiem wyżej wskazanej), w tym m.in.:
- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),
- atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów,
- sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na zimowisku,
- transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,
- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika,
- ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 zł.

Rekrutacja prowadzona jest Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, tel. 81 561 00 50. Zapisy trwają do 23 grudnia 2019 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Program wyjazdu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [381.33 KB]

Karta kwalifikacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.07 KB]

Oświadczenie rodziców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [106.36 KB]

Informacja dla rodziców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [182.32 KB]