Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Pomoc Żywnościowa 2019-2020 w gminie...

Aktualności

Pomoc Żywnościowa 2019-2020 w gminie Jabłonna - ZMIANY

Pomoc Żywnościowa 2019-2020 w gminie Jabłonna - ZMIANY

Opublikowano: 02.01.2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, informuje, że nadal kontynuuje współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Lublinie w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program 2019.
W nowym okresie działania programu zmianie ulegnie miejsce wydawania produktów żywnościowych dla naszych mieszkańców. Produkty te będą wydawane na terenie Gminy, a nie jak dotychczas w Lublinie.
 
Planowany termin wydawania produktów to styczeń 2020 roku. O szczegółowym terminie i miejscu wydawania żywności informować będziemy na bieżąco osoby zainteresowane.
 
Pomocą Żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, kryteria określane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (przyczyna trudnej sytuacji) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. - 1402,00zł w przypadku osoby samotnej, - 1056,00zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ zobowiązane są zgłosić się do tutejszego Ośrodka i przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 50. Halina Kosiarczyk Kierownik GOPS