Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nieprawidłowości w segregacji śmieci...

Aktualności

Nieprawidłowości w segregacji śmieci na terenie naszej gminy

Nieprawidłowości w segregacji śmieci na terenie naszej gminy

Opublikowano: 02.01.2020 W miesiącu listopadzie pracownik Urzędu Gminy w Jabłonnie odpowiedzialny za gospodarkę odpadami wraz z firmą EKOMEGA brał udział w odbiorze odpadów komunalnych z części terenu gminy. Kontrola przeprowadzona była w celu weryfikacji jakości segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców, czystości i odpowiedniej higieny koszów na odpady komunalne.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące błędy:
1. Najczęstszym błędem jest to, że w workach znajdują się odpady zmieszane, które nie nadają się do segregacji.
 
 
2. W workach żółtych wyrzucane są: zabawki, opony rowerowe, folie po nawozach, pianka montażowa, ubrania, rury PCV oraz panele PCV, kanistry po olejach samochodowych, styropian z ocieplenia jak również opakowania po daniach gotowych na wynos, sznurki, sztuczne kwiaty, opryskiwacze, plastikowe elementy urządzeń takich jak lodówki, pralki. Najbardziej rażącymi błędami jakie mieszkańcy popełniają przy segregacji worków żółtych jest wrzucanie pampersów oraz papieru.
 
 
3. W workach niebieskich często występuje mokra i brudna tektura, zużyte i brudne chusteczki oraz papier. Najbardziej rażącym błędami jaki mieszkańcy popełniają przy segregacji worków niebieskich jest wrzucanie opakowań (kartonów) po mleku, napojach itd.
 
 
4. Worki zielone najczęściej jeśli jest segregacja to jest dobrze, ale w większości mieszkańcy używają tych worków do odpadów zmieszanych. Worki ze złą segregacją odbierane są jako odpady zmieszane, co zmniejsza poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
 
Każdy mieszkaniec otrzymał instrukcję w jaki sposób powinien segregować poprawnie odpady komunalne. W większości przypadków segregacja przeprowadzana jest poprawnie, zdarzają się jednak gospodarstwa domowe, które popełniają rażące błędy w segregacji odpadów. W konsekwencji gmina może zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładać podwyższone opłaty na mieszkańców, którzy źle segregują odpady. W wyniku złej segregacji Gmina Jabłonna może nie osiągnąć wymaganych poziomów recyklingu i poniesie z tego tytułu karę pieniężną. W związku z tym dobra segregacja jest bardzo ważna ze względów ochrony środowiska, osiągnięcia wskazanych poziomów recyklingu oraz kar jakie gmina może uzyskać.
 
Informujemy, że w miesiącu styczniu również przeprowadzane będą kontrole przy odbiorze odpadów komunalnych. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych pomocą służy pracownik Urzędu Gminy Jabłonna odpowiedzialny za gospodarkę odpadami komunalnymi - 81 56 100 12 lub m.maj@jablonna.lubelskie.pl
 
DODATKOWO PRZYPOMINAMY:
W związku ze zmianami w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie art. 6r ust. 1ab od 6 września 2019 - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. W związku z powyższym informujemy, że każdy mieszkaniec gminy Jabłonna posiada indywidualny rachunek bankowy, który jest umieszczony na harmonogramie opłat. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wpłacane wyłącznie na indywidualny numer rachunku. Wpłaty na rachunek: 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 będą zwracane wpłacającemu.