Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Otwarty konkurs ofert z zakresu...

Aktualności

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego

Opublikowano: 09.01.2020 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie zdrowia publicznego w 2020 roku.

Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego Gminy Jabłonna poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania.

Rodzaje wspieranych zadań wraz z wysokością środkow publicznych przeznaczonych na ich realizację: 
Prowadzenie profilaktyczno-kulturalnych warsztatów, szkoleń, prelekcji dla dzieci, młodzieży i seniorów mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz wypełnienie dzieciom, młodzieży i seniorom czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert wpisują się w cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 tj. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
 

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2020 z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok – 10 000,00 zł.

Realizacja zadań w okresie: 01.03.2020 r. - 30.11.2020 r.

Termin składania ofert: 3 lutego 2020 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Więcej szczegółowych informacji na temat ogłoszonego konkursu znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna o ogłoszeniu konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [217.92 KB]

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [762.37 KB]

Załącznik nr 2 - wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [49.54 KB]

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [45.57 KB]

Załącznik nr 4 - wzór umowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.03 KB]