Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zwrot podatku akcyzowego

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Opublikowano: 14.01.2020 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że od dnia 3 lutego do 2 marca 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagana jest umowa dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [871.24 KB]