Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Odczyty z kolektorów słonecznych...

Aktualności

Odczyty z kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015 (I edycja)

Odczyty z kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015 (I edycja)

Opublikowano: 21.01.2020 Informujemy, że w dniach 21-31 stycznia 2020 r. pracownicy Gminy Jabłonna Pan Zbigniew Głąb, Pan Bogusław Mituła oraz Pan Krzysztof Stefaniak będą dokonywali odczytu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z kolektorów słonecznych w 2019 r. zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna.
Osoby te posiadają stosowne identyfikatory. Prosimy o umożliwienie pracownikom dokonania odczytu ze sterownika znajdującego się najczęściej w kotłowni. W przypadku nieobecności w domu prosimy o dokonanie odczytu i podanie rocznego raportu energii cieplnej wyprodukowanej w 2019 r. do Urzędu Gminy Jabłonna osobiście lub telefonicznie pod nr 81 561 05 70.