Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje z organizacjami...

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok

Opublikowano: 28.01.2020 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2020 rok”
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu uchwały.
Formą konsultacji jest:
1)złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały;
2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.jakubusek@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia 4 lutego 2020 r.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu konsultacji określone zostały w Zarządzeniu nr 18/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2020 rok”

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2020 rok”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [446.12 KB]

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2020 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.71 KB]