Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Podpisanie listu intencyjnego na...

Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Opublikowano: 28.01.2020 28 stycznia w Urzędzie Miasta Lublin Zastępca Wójta Gminy Jabłonna podpisał list intencyjny na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 nowych gmin, które w obecnej perspektywie nie brały udziału w realizacji programu ZIT (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru. Dzięki niej powstaną kolejne inwestycje służące mieszkańcom metropolii, kontynuujące działania w ramach ZIT w latach 2014-2020. Koordynację techniczno-organizacyjną współpracy zapewnia Biuro ZIT działające
w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.

Działania planowane do wsparcia w ramach ZIT w kolejnej perspektywie finansowej będą kontynuacją działań zapoczątkowanych w latach 2014–2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.