Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ewidencja szamb i przydomowych...

Aktualności

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 05.02.2020 W związku z koniecznością prowadzenia przez gminy ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wypełnił załączoną ankietę zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i złożył ją do Urzędu Gminy Jabłonna.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć do dnia 16 marca 2020 r., osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna, przesłać za pomocą poczty lub na adres e-mail: m.gorzel@jablonna.lubelskie.pl, lub przekazać sołtysowi danego sołectwa podczas roznoszenia przez niego nakazów podatkowych. 

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Obowiązek złożenia przedmiotowej ankiety nie dotyczy tych osób, które dokonały już zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków lub posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków wybudowaną przez Gminę Jabłonna w ramach realizowanych projektów.

Zgłoszenie do ewidencji szamba i/lub przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [464.81 KB]