Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Naprawy kolektorów słonecznych i...

Aktualności

Naprawy kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę montowanych w 2018 r przez firmę FlexiPower Group  Sp z o.o.

Naprawy kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę montowanych w 2018 r przez firmę FlexiPower Group Sp z o.o.

Opublikowano: 05.02.2020 Prosimy o zapoznanie się z cennikiem usług serwisowych, które wykraczają poza zakres napraw gwarancyjnych i wykonywane będą odpłatnie przez firmę FlexiPower Group Sp z o.o.

Ponadto prosimy o zapoznanie się z opisem  przyczyn najczęściej powtarzających się uszkodzeń jakimi w przypadku awarii kolektora są: czyszczenie reduktora, uzupełnienie ciśnienia w naczyniu przeponowym, wycieki z zaworu bezpieczeństwa, wymiana czujnika T1, w przypadku kotła na biomasę: brak poprawnie wykonanej sieci elektrycznej, brak regularnego czyszczenia i konserwacji kotła, stosowanie nieprawidłowego paliwa, nieprawidłowa wentylacja kotłowni.  Jeśli podczas wizyty pracownik serwisu stwierdzi, że powstała usterka wynika z przyczyn opisanych w tym dokumencie będzie miała miejsce naprawa odpłatna.

Cennik usług niegwarancyjnych obowiązuje od stycznia  2020  r. i przewiduje dwie grupy usług: PRACA DODATKOWE oraz NAPRAWY NIEGWARANCYJNE.

Pierwsza grupa PRACE DODATKOWE to usługi, które mają na celu zwiększenie komfortu użytkowania i udoskonalenia działania instalacji.  Jeśli zlecicie Państwo wykonanie takiej usługi płacicie za nie bezpośrednio  firmie FlexiPower Group  Sp z o.o.

Druga grupa NAPRAWY NIEGWARANCYJNE to usługi, których wykonanie wynika z zakresu umowy gwarancyjnej jednak zdarzają się sytuacje, w których podczas wizyty serwisowej nie ma możliwości  stwierdzenia czy zgłoszona usterka  kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej i wymagają przeprowadzenia ekspertyzy. Dlatego też w trosce o komfort użytkowników instalacji będzie praktykowane rozwiązanie polegające na wymianie wadliwego urządzenia bez badania odpowiedzialności powstania usterki, przekazanie uszkodzonego urządzenia do ekspertyzy wskazującej czy powstałe uszkodzenie było objęte zakresem prac gwarancyjnych czy nie a następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niegwarancyjnego ustalenie ceny do zapłaty przez użytkownika instalacji.

Cennik usług serwisowych - solary, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.35 MB]

Cennik usług serwisowych - kotły na biomasę, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [760.02 KB]