Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 24.02.2020 Zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22 odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jabłonna,
  2. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
  3. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w Skrzynicach Pierwszych i Drugich – Gmina Jabłonna”,
  4. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2020 rok",
  5. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020,
  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik