Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Punjkt nieodpłatnej pomocy prawnej
 
Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Jabłonna świadczona jest w każdy czwartek i piątek w świetlicy w Jabłonnie-Majątek (remiza OSP Jabłonna).
 

Porady udzielane będą po wcześniejszym umówieniu terminu porady pod numer telefon 81 528 67 14, e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/.

Po otrzymania zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

 
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

3a) nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem), może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

Ikona pdfHarmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2023 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [190.10 KB]

Karta informacyjna poradnictwa [doc, 50 kB]

Karta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem [pdf, 1 MB]

 
 
 
 
harmonogram
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko