Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 11.10.2018 Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna dla terenu położonego we wsi Jabłonna Pierwsza,
  2. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna,
  3. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Dąbek