Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 11.10.2018 Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim 10 odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna dla terenu położonego we wsi Jabłonna Pierwsza,
  2. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna,
  3. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Dąbek
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych