Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie awarii

Dotyczy mieszkańców uczestniczących w projekcie „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą montażu instalacji solarnych beneficjenci ostateczni projektu pt.: "Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna" mają zapewniony serwis gwarancyjny przez okres 5 lat trwałości projektu. Firmą, która świadczy usługi serwisu jest „Elektro-Bud” Przemysław Gawda Lublin. Jest to jedyna firma, która może u Państwa wykonywać naprawy gwarancyjne. Numery telefonów pozostawione przez monterów instalacji solarnych na zbiornikach w postaci naklejki były aktualne do czasu zakończenia odbioru robót.

 

W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii lub usterki kolektorów słonecznych należy dokonać zgłoszenia:

 

  1. drogą elektroniczną: www.serwis.ueprojekt.pl
  2. telefonicznie pod nr (81) 561-05-77,
  3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna.

 

Zgłoszenia elektronicznego awarii/usterki kolektorów słonecznych należy dokonać poprzez serwis internetowy dostępny na stronie: www.serwis.ueprojekt.plzgodnie z poniższą instrukcją:

  • wybieramy gminę Jabłonna poprzez kliknięcie na jej herb,
  • zapoznajemy się z regulaminem zasad zgłaszania usterek i reklamacji a następnie akceptujemy jego treść, 
  • dokonujemy zgłoszenia usterki uzupełniając formularz o następujące dane: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, miejsce zainstalowania zestawu, typ instalacji, godziny do kontaktu oraz krótki opis usterki.

 

Osoby nie mające możliwości dokonania zgłoszenia awarii/usterki drogą elektroniczną dokonują zgłoszenia telefonicznie (81 561 05 70) lub osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna w pokoju nr 10. Pracownik Urzędu Gminy wspólnie z mieszkańcem wypełnia zgłoszenie w serwisie na stronie internetowej www.serwis.ueprojekt.pl

 

Każde zgłoszenie awarii/usterki w serwisie potwierdzane jest elektronicznie przez pracownika Urzędu Gminy Jabłonna.