Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Nadanie numeru porządkowego...

Karta Spraw

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

KI.IRO-01

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. 2012.125)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Decyzja lub zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania
 • Kopia mapy inwentaryzacji powykonawczej budynku lub kopia projektu zagospodarowania terenu/działki

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

IX

Uwagi

 •  brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót