Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Nadanie numeru porządkowego...

Karta Spraw

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Referat: IRO

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

I

Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
 • Pokój nr 32
 • Tel. 81 56-10-012

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Decyzja lub zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania.
 • Kopia mapy inwentaryzacji podwykonawczej budynku lub kopia projektu zagospodarowania terenu/działki;
 • Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy oraz w pokoju nr 32.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający własność nieruchomości w przypadku brak wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, zawiadomienie o nadanym numerze nieruchomości.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 •  brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [48.09 KB]

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.27 KB]