Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Informacje o gminie Położenie

Położenie

Gmina Jabłonna położona jest w centralnej części województwa lubelskiego w północno-zachodniej części najbardziej zwartego i największego subregionu wyżyny – Wyniosłości Giełczewskiej. Siedzibą gminy jest wieś Jabłonna, która usytuowana jest w środkowo – zachodniej części gminy w dolinie Rzeki Czerniejówki. Pod względem hydrograficznym obszar gminy znajduje się głównie w środkowowschodniej części dorzecza Bystrzycy, w której płyną dwie rzeki: Czerniejówka z prawostronnym dopływem Skrzyniczanką. Gmina obejmuje głównie zlewnię górnej Czerniejówki o powierzchni 56 km2. Jedynie południowo-wschodnie krańce gminy znajdują się w zasięgu dorzecza Radomirki. Według podziału geobotanicznego obszar ten znajduje się w środkowej części krainy zwanej Wyżyną Lubelską (Kondracki 1978).

 

 

Puls Gminy JabłonnaPuls Gminy Jabłonna

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem gazety

W numerze m.in. - Rada Gminy Jabłonna - Nowe stawki za gospodarowanie odpadami - Informacje ze szkół - Gminne wydarzenia kulturalne.

Puls Gminy Jabłonna
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych