Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Zagospodarowanie terenu z...

Projekty Unijne

Projekt  „Zagospodarowanie terenu z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Jabłonna-Majątek”

Projekt „Zagospodarowanie terenu z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Jabłonna-Majątek”

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów”.

Projekt miał na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie i udostępnienie nowo otwartego terenu użyteczności publicznej z oświetleniem fotowoltaicznym. Dzięki czemu powstało miejsce spotkań , wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Jabłonna-Majątek z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 54 545,58 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 35 476,80 

Rzeczową realizację projektu zakończono w październiku 2014 r.