Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018

Projekty zrealizowane w latach 2015-2018

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania i drogi gminnej w m. Wierciszów Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Jabłonna wraz z zakupem monitoringu - 2017 rok Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2015 roku Edukacja ekologiczna w gminie jabłonna  i Gminie krzczonów w 2016 r. Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2017 roku

Utworzenie i urządzenie terenów zielonych w Gminie Jabłonna usuwanie wyrobów zawierających  azbest (2015-2016) Modernicacja (przebudowa) drogi gminnej  w Piotrków Pierwszy

 rewaloryzacja cmentarza z i wojny światowej w m. Piotrków drugi Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - kolektory słoneczne i kotły na biomsę Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Jabłonna

Poprawa efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej z terenu gminy jabłonna  - termomodedernizacja GCKPartycypacja w planowaniu przestrzennym  Termodernizacja zespołu szkół w Jabłonnie

Akcelerator e-administracji Edukacja ekologiczna  w Gminie Jabłonna w 2018 roku  Przebudowa boisk sportowych w m. Czerniejów w celu rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie gminy Jabłonna

  Otwarta Strefa Aktywności w TuszowieProjekty z zakresu ochrony środowiska Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłonna