Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Modernizacja (przebudowa) drogi...

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Piotrków Pierwszy

Utwardzenie drogi gminnej nr 107185L w m. Piotrków Pierwszy na odcinku długości 600 mb polegające na:

  • wykonaniu warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • wykonaniu poboczy gruntowych.

Wartość inwestycji  58 917, 00 zł.