Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na...

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Jabłonna wraz z zakupem monitoringu - 2017 rok

Zadanie pod nazwą „Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Jabłonna wraz z zakupem monitoringu” zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

W ramach zadania zlikwidowano 7 dzikich wysypisk śmieci znajdujących się w miejscowościach: Czerniejów, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Wierciszów. Zakres prac obejmował zebranie odpadów, uporządkowanie terenu o powierzchni ok. 175 m2 a następnie transport odpadów oraz  ich składowanie na wysypisku. Ponadto w ramach zadania zakupione zostały dwie fotopułapki do prowadzenia monitoringu nielegalnych wysypisk. 

W miejscach gdzie znajdują się największe dzikie wysypiska ustawionych zostało 5 tablic z napisem „Zakaz wysypywania śmieci. Teren monitorowany”.