Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Akcelerator e-administracji

Akcelerator e-administracji

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą Certes sp. z o.o. oraz gminami Mysłowice, Kozy, Porąbka, Wysokie, Niedrzwica Duża, Wojnicz, Ryglice i Iwkowa.
 
W ramach projektu m.in. wdrożono w gminach rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy brali udział w szeregu szkoleń dotyczących między innymi podatków lokalnych, gospodarowania gruntami. W ramach projektu wdrożono system umożliwiający elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędzie, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Dzięki temu każdy mieszkaniec ma możliwość sprawdzenia on-line wysokości  naliczonych podatków, zaległości podatkowych. Aby w pełni zrealizować założenia projektowe dla Urzędu Gminy zakupiono sprzęt teleinformatyczny. W ramach projektu Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z jego realizacją.