Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Utworzenie i urządzenie terenów...

Utworzenie i urządzenie terenów zielonych w Gminie Jabłonna

Zadanie pod nazwą „Utworzenie i urządzenie terenów zielonych z Gminie Jabłonna” polegało na zaprojektowaniu a następnie częściowym utworzeniu nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących  teren szkolny w miejscowości Jabłonna Druga oraz teren wokół budynku Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie. Obszary te zostały obsadzone drzewami, krzewami oraz wieloletnimi bylinami tworzącymi zwarte tereny zielone nawiązujące do obecnej roślinności oraz tworzą nowe pasy zadrzewień i zakrzewień. Gatunki drzew, krzewów i bylin zostały dobrane w oparciu o cechy charakterystyczne terenów objętych nasadzeniami tj. nasłonecznienie, warunki wilgotnościowe, stopień emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych czy też istniejącą roślinność lub architekturę.
 
Utworzone w ramach projektu tereny zielone posiadają nie tylko znaczne walory dekoracyjne ale pełnią także ważne funkcje biocenotyczne poprzez dokonanie nowych nasadzeń i tworzenie środowiska dla innych roślin i zwierząt. Powstałe pasy zieleni  przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu pochodzącego z ciągów komunikacyjnych oraz stworzą mieszkańcom gminy miejsce do wypoczynku.
 
Proejkt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.