Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest (2015-2016)

W 2015 roku na terenie całej Gminy Jabłonna zrealizowano zadnie polegające na  demontażu i utylizacji azbestu. Zdemontowano i usunięto eternit z 62 posesji z terenu Gminy Jabłonna. Zutylizowano 140 ton eternitu. Wartość wykonanych pracy 59 606,36  zł. Prace związane z demontażem i usunięciem azbestu w całości finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
W 2016 roku na terenie całej Gminy Jabłonna zrealizowano zadnie polegające na  demontażu i utylizacji azbestu. Zdemontowano i usunięto eternit z 52 posesji z terenu Gminy Jabłonna. Zutylizowano 130 ton eternitu. Wartość wykonanych pracy 50 482,27 zł. Prace związane z demontażem i usunięciem azbestu w całości finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.